דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/09/2019 04:13
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים