דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 20/03/2019 08:16
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים