רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה מעבר לטופס
תואר ראשון 350  עברית  מעבר לטופס הרשמה
First Degree 350  אנגלית  מעבר לטופס הרשמה